POLITIKA I CILJEVI KVALITETE BRENDA EDURO

CRSCiljevi kvalitete:

1.   ZADOVOLJAN KUPAC
2.   STALNO JAČANJE POZICIJE FIRME NA TRŽIŠTU
3.   STALNO POBOLJŠAVANJE TEHNIČKIH RJEŠENJA PROIZVODA UKLJUČUJUĆI
4.   NOVE MATERIJALE
5.   STALNA EDUKACIJA
6.   OPTIMALIZACIJA ISKORIŠTENJA REPROMATERIJALA PRI PROIZVODNJI “PO MJERI”


 Naše ciljeve kvalitete ćemo realizirati:

1.   uspostavom potpunog nadzora kvalitete u procesu realizacije proizvoda i povratnih
2.   informacija od kupaca;
3.   stalnim kontaktom s kupcima preko web stranica,kataloga, sajmova i oglašavanja u stranim i domaćim stručnim časopisima;
4.   kontinuiranim praćenjem zadovoljstva kupaca i njihovih potreba;
5.   selekcijom dobavljača prema zahtijevanoj kvaliteti proizvoda naše tvrtke;
6.   osiguranjem kompetentne osposobljenosti u svrhu razvoj naših proizvoda;
7.   težnjom stalnom poboljšavanju;