Jamstva – Eduro

Jamstva

Jamstvo će se primjenjivati na gore navedene proizvode locirane u Republici Hrvatskoj koji su isporučeni prvom krajnjem korisniku1 nakon 01.06.2020. godine.

Klizni sistemRazdoblje jamstva
HIGH10 godina
QUADRO10 godina
OPTIMO10 godina

Početak jamstvenog roka
Jamstveni rok počinje teći od trenutka kada je novi proizvod ugrađen2 kod prvog krajnjeg korisnika3.

Opseg jamstvenog roka
Jamstvo će pokrivati nedostatke4 nastale zbog nedostataka u materijalu ili proizvodnji ili strukturalnim greškama5.
Pokriće sukladno jamstvu osigurano je pod uvjetom da primjerice, bilo kakvi nedostaci, greške ili oštećenja nisu nastala izravno ili neizravno od :

  1. pogrešnog upravljanja ili zlouporabe,
  2. ugradnje izvan preporučenih ugradbenih prostora5,
  3. naknadne prilagodbe proizvoda od strane prvog krajnjeg korisnika,
  4. demontaže, prijevoza ili premještanja sa mjesta ugradnje kod prvog krajnjeg korisnika
  5. drugih nedostataka, grešaka ili oštećenja koja nisu nastala nedostacima u materijalu ili proizvodnji ili strukturalnih grešaka.

Štoviše, pokriće sukladno jamstvu osigurano je pod uvjetom da bilo kakvi nedostaci, greške ili oštećenja nisu nastali izravno ili neizravno zbog propusta u održavanju opisanog u uputama za korisnika/održavanje ili da bilo koji nedostaci, greške ili oštećenja nisu mogla biti spriječena održavanjem kako je opisano u uputama za korisnika/održavanje koje se mogu dobiti na zahtjev od tvrtke EDURO d.o.o. ili su dostupne na www.eduro.hr

Popravak po jamstvu
Osim ako nije drugačije dogovoreno s krajnjim korisnikom tvrtka EDURO d.o.o., kao i ovlašteni i obučeni franšizeri odgovorni su za popravak proizvoda. Jamstvo pokriva besplatnu isporuku i montažu bilo kojeg rezervnog dijela/materijala potrebnog za popravak nedostataka.

Isporuka zamjenskog proizvoda
Isporuka zamjenskog proizvoda će se izvršiti besplatno zamjenom starog proizvoda s novim proizvodom iste vrste, tipa i kakvoće. Ako u trenutku podnošenja reklamacije, proizvod nije više u proizvodnji ili se neproizvodi više u istoj verziji (oblik, boja itd.) EDURO d.o.o. ima pravo nadomjestiti ga sličnim proizvodom.
Naknada kupovne cijene
U slučaju neispravljive greške, a podložno prethodnom dogovoru sa tvrtkom EDURO d.o.o. krajnji korisnik će vratiti proizvod, a EDURO d.o.o. će nadoknaditi kupovnu cijenu koju je platio krajnji korisnik.

Završne odredbe
EDURO d.o.o. ne preuzima odgovornost za gubitke nastale izravno ili neizravno zbog nesreća izvan kontrole tvrtke EDURO d.o.o., uključujući ali ne ograničavajući se na industrijske sporove, požar, poplava, rat, terorizam, ograničenja uvoza, političke nemire, neobične prirodne događaje, vandalizam ili druge slučajeve više sile.

Napomene – dodatna objašnjenja gore navedenih odredaba

Napomena 1
«Krajnji korisnik» znači fizičku ili pravnu osobu koja posjeduje proizvod i koja ga nije stekla s namjerom
preprodaje ili ugradnje u okviru poslovanja.

Napomena 2
«Prvi krajnji korisnik» znači krajnjeg korisnika (vidi napomena 1) koji prvi stekne proizvod od tvrtke EDURO d.o.o. ili ovlaštenih franšizera tvrtke EDURO d.o.o.

Napomena 3
Ako krajnji korisnik nije u mogućnosti dokazati vrijeme isporuke proizvoda predočenjem računa o kupnji i jamstva ovjerenog od strane prodavača, EDURO d.o.o. pridržava pravo da odredi početak jamstvenog roka na temelju dokumentacije iz koje se može utvrditi vjerojatnost datuma ugradnje.

Napomena 4
Ovo se jamstvo može primijeniti ukoliko je nedostatak utvrđen, temeljem tehničkog znanja u vrijeme kada je proizvod stavljen na tržište. Štoviše, uzrok nedostataka morao je biti prisutan u tome trenutku.

Napomena 5
Preporučeni ugradbeni prostori su privatni i poslovni prostori namijenjeni za rad i boravak ljudi, suhi, bez vlage.

IMATE PITANJE?

TU SMO ZA VAS!